Skip to content

Inneklima

Inneklima er viktig for vår trivsel, helse og produktivitet både på jobb og hjemme. Cytox har hjulpet en rekke personer og bedrifter med å forbedre innemiljøet. Vi gjør analyser og kommer med konkrete forslag til forbedringer. Svært ofte dreier det seg om muggsopp og fuktskader i private boliger og offentlige bygg. Vi har bred erfaring.

Skadedyrkontroll

Milde vintre er et et eldorado for rotter og mus, og de gjør skader for millionbeløp i bygninger hvert år. Rottebestanden er økende i både i tettbebygde strøk og på landet. Det er de milde vinterene som bidrar til dette. Her kan du få praktiske råd for hvordan du kan bekjempe problemet selv. Eller ta kontakt med oss for bistand.

Sopp- og råteskader

Enkelte typer råtesopper finner vi innendørs ved fuktskader og lekkasjer. Soppene kan da skade bygningskonstruksjoner. Det er viktig at både soppart og årsaksforhold utredes og at bygningen som er skadet repareres. Det mange i tilstrekkelig grad ikke er klar over er viktigheten av å identifisere sopparten. Cytox har lang og bred erfaring med å analysere, håndtere og utbedre slike skader.

Serviceavtale

En serviceavtale med Cytox vil beskytte din eiendom mot skadedyr til en fast årlig kostand. Våre serviceavtaler tilpasses den enkelte kundes behov når det gjelder dekning og dokumentasjon. Felles for alle våre avtaler er tjenester som døgnservice, fremmøtegaranti og fast årlig kostnad. Vi har kort utrykningstid og er tilgjengelige døgnet rundt hele året for våre mange serviceavtalekunder.

Ring oss på 55 99 86 00.